10 LAT Z CINiB-Ą

pomarańczowe drzewo z białymi jabłkami z wpisaną literą i na białym tle

Ogród Nauk

CINiB-owy Ogród Nauk nawiązuje do metaforycznego określenia kalejdoskopicznej niepowtarzalności zaczerpniętego ze zbioru esejów Czesława Miłosza. W rozumieniu poety Ogród Nauk stanowi „prywatną księgę różności”, która zawiera „wypisy z różnych autorów, przekłady wierszy, krótkie noty itd.”. Koncepcja Miłosza jest biblioteki inspiracją do pielęgnowania zielonego zakątka usytuowanego w pobliżu CINiB-y. Tworzenie ogrodu wpisuje się w szerszą inicjatywę miejską, szczególnie istotną w ostatnich latach w perspektywie społeczno-ekologicznej. Interpretowane przenośnie rozszerza przestrzeń biblioteki także poza jej gmach, daje szansę na przewietrzenie głowy wśród zieleni, odbywania interesujących spotkań z osobami ze świata kultury i nauki, stwarza możliwość bardziej efektywnej pracy. Jak pisał Anthony de Mello „umysł przypomina żyzny ogród, którym trzeba się codziennie zajmować, aby kwitł”.

logo ciniby pomarańczowe z czarnym biretem studenckim

Konferencje

Katowicka książnica, oprócz roli biblioteki, pełni funkcję centrum edukacji. W gmachu CINiB-y odbywa się wiele wydarzeń naukowych, takich jak konferencje o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim, seminaria, sympozja, zebrania organizacji akademickich, a także szkolenia czy warsztaty. Uczestnicy wydarzeń mają możliwość skorzystania z sal wyposażonych w sprzęt multimedialny, dzięki którym spotkania mogą być przeprowadzane w komfortowych warunkach. Od momentu otwarcia CINiB-y w 2012 roku odbyło się tutaj niemal 3 500 wydarzeń kulturalno-naukowych.

#MaszTowCinibie napis z uniesionym w górę kciukiem z logo ciniby

Warsztaty i wycieczki

Książnica dostępna jest nie tylko dla społeczności akademickiej, ale także dla mieszkańców regionu, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz  grup zorganizowanych. Znakomitą okazją do zapoznania się z biblioteką i jej funkcjonowaniem jest oferta wycieczek przygotowana przez pracowników Centrum. Mogą z niej skorzystać młodzi czytelnicy, uczniowie i nauczyciele, seniorzy, architekci, czy turyści zwiedzający Śląsk. Przewodnik oprowadza gości po gmachu biblioteki, omawiając historię budynku, ciekawostki, informacje statystyczne – w zależności od preferencji grupy. Odpowiada na wszelkie pytania, starając się przedstawić zwiedzającym istotę Centrum jako „biblioteki otwartej”. Zainteresowani mogą skorzystać również z oferty warsztatów, między innymi Sztuki szukania w labiryncie informacji i Bibliotecznego NAJ. Dzięki wprowadzeniu czytelników w świat informacji naukowej, źródeł elektronicznych, zbiorów specjalnych, zyskują oni kolejne kompetencje wspomagające ich naukę i proces edukacji.

logo ciniby czarne napomarańczowym leżaku pod parasolką

“Trzecie miejsce”

Funkcja współczesnej biblioteki akademickiej nie zawęża się wyłącznie do przechowywania i udostępniania książek. Obok pełnienia roli książnicy w tradycyjnym rozumieniu łączy ona także ideę tzw. trzeciego miejsca – przestrzeni przyjaznej, komfortowej, w której dobrze spędza się czas nie tylko z lekturą. Można wysłuchać ciekawego wykładu, zobaczyć interesującą wystawę, wziąć udział w warsztatach, czy po prostu zwiedzić ciekawy architektonicznie gmach i pomieszczenia na co dzień niedostępne dla czytelników. Granice między strefą biblioteczną a pasażem kultury i nauki są transparentne. Światy te łagodnie i płynnie przenikają się, tworząc atmosferę sprzyjającą dyskusjom, spotkaniom, wymianie myśli.

czerwone serce na białym tle z wpisanym logo ciniby

Bez barier

CINiBA to biblioteka bez barier. Gmach Centrum jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami pod względem architektonicznym (m.in. automatycznie otwierane drzwi wejściowe, windy z kabinami dostosowanymi dla osób poruszających się na wózkach oraz z niepełnosprawnością wzroku (Alfabet Braille’a), korytarze i pomieszczenia dostosowane do poruszania się na wózkach, możliwość wejścia do obiektu z psem asystującym, stanowiska pracy). Użytkownicy z niepełnosprawnością mogą zatem swobodnie korzystać z zasobów biblioteki, specjalistycznego oprogramowanie i sprzętu komputerowego. CINiBA realizuje także usługę dostarczania czytelnikom z niepełnosprawnością cyfrowych kopii materiałów bibliotecznych. Bibliotekarze digitalizują materiał stosując technikę OCR, aby umożliwić jego późniejsze odsłuchanie.