10 LAT Z CINiB-Ą

ciniba logo pomarańczowe z uniesnionymi palcami na ksztalt litery V na białym tle

CINiBA: biblioteka otwarta!

Koncepcja biblioteki otwartej stanowiła przewodnią ideę nowej książnicy już na etapie jej projektowania. Dyrektor Centrum, prof. dr hab. Dariusz Pawelec, pisał o niej tak:

„Zatem biblioteka otwarta dla wszystkich. Bliska także idei „domu otwartego”, w którym gospodarze chętnie przyjmują gości, zapewniając im przy tym rozliczne atrakcje, domu, w którym kwitnie życie intelektualne i towarzyskie. Biblioteka pozostająca miejscem dla otwartych dyskusji i otwartych umysłów (…), „otwarta” jest także biblioteka dająca schronienie, biblioteka jako miejsce bezpieczne i przyjazne  w przestrzeni fizycznej oraz duchowej”.

logotyp ciniby, uś i ue przedstawiony jako uścisk

Zasoby biblioteki

CINIBA pełni rolę biblioteki głównej dwóch katowickich uczelni – Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego, co oznacza, że gromadzi księgozbiór z zakresu wszystkich dziedzin nauki reprezentowanych przez obie uczelnie. Aktualnie książnica posiada ponad 1,2 miliona egzemplarzy książek i czasopism, z czego przeszło 400 tysięcy znajduje się w przestrzeni wolnego dostępu. Pozostałe materiały umiejscowione są w magazynach bibliotecznych – aby skorzystać z tekstów, czytelnik uprzednio powinien złożyć zamówienie za pośrednictwem katalogu Integro. W gmachu Centrum do dyspozycji użytkowników są dwie czytelnie: ogólna i czasopism bieżących. Swobodnie uczyć się można w przestrzeni wolnego dostępu, gdzie mieszczą się wygodne stanowiska komputerowe, a także w specjalnie przystosowanych kabinach do pracy indywidualnej, zapewniających ciszę sprzyjającą skupieniu.

logo pomarańczowa ciniba w studenckiej czapce wpisana w ekran telefonu komórkowego

CINiBA online

CINiBA oferuje szeroki wachlarz usług zdalnych. Rozwiązanie to znajduje uznanie użytkowników ze względu na wygodę korzystania z publikacji oraz szybkość dostępu do interesujących treści. Wśród licznych propozycji biblioteki można znaleźć repozytoria (np. Re-BUŚ), których zadaniem jest rozpowszechnianie dorobku naukowego pracowników akademickich, promowanie naukowych badań, a także zapewnienie wsparcia dla procesu edukacji. Książnica prowadzi platformę: Dydaktyczna Biblioteka Cyfrowa UŚ, gdzie zamieszcza materiały do zajęć. Wśród usług zdalnych znalazły się także: możliwość zdalnego założenia konta, zamawianie kopii cyfrowych. Dodatkowo, w czasie największych obostrzeń epidemicznych, CINiBA wprowadziła usługę książkomatów, dzięki której odbiór zamówionych publikacji był bezkontaktowy i bezpieczny. Niezmiennie korzystać można z całodobowej wrzutni książek usytuowanej na zewnątrz budynku. Wszelkie wskazówki związane ze zdalną nauką i pracą udostępniane są na bieżąco w serwisie internetowym www.ciniba.edu.pl oraz w przestrzeni mediów społecznościowych.

zbiory specjalne rycina czarno-biała z pomarańczowymi elementamiprzedstawiająca kilku mężczyzn

Zbiory specjalne

W CINiB-ie czytelnik znajdzie nie tylko najnowsze publikacje, podręczniki i skrypty, ale również kolekcje specjalne. Gromadzą one księgozbiór rzadki i cenny, na przykład egzemplarze wydawnicze sprzed kilku wieków czy dzieła i artefakty z prywatnych zasobów wybitnych osobowości (m.in. Stefana i Franciszki Themersonów). Ze względu na charakter zbiorów nie są one ogólnodostępne. Osoby zainteresowane zapoznaniem się z tą częścią materiałów powinny skontaktować się uprzednio z opiekunem zbiorów specjalnych, dr Marzeną Smyłłą (marzena.smylla@ciniba.edu.pl). Zbiory specjalne prezentowane są również podczas wystaw przygotowywanych przez pracowników Centrum.

logo na białym tle ciniba pomarańczowa z szarą książką

Pasaż kultury

CINiBA to także swoisty pasaż kultury. Biblioteka angażuje się w wiele aktywności związanych z promocją sztuki, wydarzeń artystycznych i społecznych. Centrum dysponuje obszerną przestrzenią wystawienniczą w holu głównym, na którą składają się gabloty, ścianki do ekspozycji obrazów, plakatów i plansz, miejsce na aranżację materiałów typu roll-up, sztalug i innych systemów. Wystawy plenerowe można oglądać nieopodal gmachu, na placu od strony Rawy.  Do końca 2021 roku Centrum zorganizowało lub współorganizowało kilkaset wystaw. Wiele z prezentowanych w CINiB-ie prac, na przykład Memy (Marta Frej), Gabberbochus Press (CINiBA), Torkat. 90 lat historii (Fundacja Dom Modernisty, CINiBA, Katowice), cieszyło się ogromną popularnością. Niektóre wystawy, jak Tyrmand. Wolność, kobiety, jazz (CINiBA, BUŚ), przedstawiono również w formie online w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej.