Kontakt

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA)
Bankowa 11a, 40-007 Katowice
tel. 32 786 50 00
www.ciniba.edu.pl
kontakt dla mediów: promocja@ciniba.edu.pl

 

NOTATKA PRASOWA:

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka to wspólna książnica naukowa dwóch katowickich uczelni: Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego. Znajduje się w obszarze uniwersyteckiego kampusu, w samym sercu stolicy województwa śląskiego.

CINiBA funkcjonuje jako biblioteka akademicka, dlatego najliczniejszą grupę użytkowników stanowią studenci, doktoranci i pracownicy naukowi, związani z Uniwersytetami Śląskim, Ekonomicznym w Katowicach oraz innymi ośrodkami badawczymi w regionie. Z zasobów Centrum, nowoczesnej „biblioteki otwartej” chętnie korzystają również katowiczanie, mieszkańcy Śląska, a nawet goście zagranicy. Biblioteka posiada wszelkie udogodnienia architektoniczne oraz technologiczne, które pozwalają na korzystanie z jej zasobów zarówno w sposób tradycyjny, jak i poprzez usługi online. Te ostatnie dają swobodny dostęp do źródeł naukowych z każdego miejsca i o każdej porze po zalogowaniu do właściwego systemu. Tym sposobem Biblioteka wyrównuje szanse edukacyjne wszystkim użytkownikom, zapobiega wykluczeniu społecznemu, wspiera osoby z niepełnosprawnością.

Atutem CINiB-y jest staranne rozplanowanie przestrzeni, pozwalające zarówno na odosobnienie podczas nauki (kabiny pracy indywidualnej), wspólne aktywności (miejsca pracy grupowej), jak na odpoczynek (strefy relaksu). Wszystko to sprawia, że Biblioteka postrzegana jest nie jako stereotypowa wypożyczalnia zbiorów, ale przestrzeń naukowo-kulturalna, przyjazna dla czytelników.

Centrum, działające jako ośrodek informacji naukowej, uczy skutecznego poruszania się w rozległej strefie informacji oraz propaguje zasady etycznego korzystania ze źródeł bibliograficznych. CINiBA jest także rozpoznawalną instytucją kultury wspierającą inicjatywy społeczne, dydaktyczne czy oświatowe, ale i podejmującą się organizacji i współorganizacji wydarzeń naukowych, popularnonaukowych, charytatywnych i artystycznych (wykłady, sympozja, konferencje, seminaria, szkolenia), a także warsztatów, wycieczek, wystaw.

 

LOGOTYP DO POBRANIA:

Jesteśmy razem 10 lat (szary)

Jesteśmy razem 10 lat (biały)

ZDJĘCIA DO POBRANIA
(prosimy o zaznaczenie autora fotografii zgodnie z opisem)

fot. Wojciech Mateusiak
fot. Wojciech Mateusiak
fot. Dawid Musiolik
fot. Dawid Musiolik
fot. Dawid Musiolik
fot. Dawid Musiolik