SŁOWO DYREKTORA

jesteśmy razem 10 lat logotyp jubileuszowy gmach CINiBy wpisany w cyfrę 0,wersja horyzontalna

 


Szanowni Państwo,
Drodzy Czytelnicy,

rok 2022 jest szczególny dla Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej. Dokładnie 10 lat temu CINiBA zaistniała w przestrzeni miasta i regionu stając się ważnym punktem wspierającym naukę.

Stworzenie i udostępnienie czytelnikom nowoczesnej książnicy naukowej na miarę XXI wieku stanowiącej zaplecze informacyjno-multimedialne, gwarantującej wsparcie dla edukacji, kultury i biznesu, było realną odpowiedzią na sygnalizowane przez wiele lat potrzeby i oczekiwania społeczności akademickiej oraz mieszkańców Śląska.

Budowa Centrum stała się możliwa dzięki zaangażowaniu dwóch katowickich uczelni – Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego, które w celu zrealizowania Projektu CINiBA powołały konsorcjum. Finansowego wsparcia dla przedsięwzięcia udzieliła Unia Europejska (Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013), a także samorząd Województwa Śląskiego, Miasto Katowice, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 27 września 2012 r. CINiBA ugościła w swoich przestrzeniach pierwszych czytelników.

Przez minioną dekadę Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka starało się służyć nauce i kulturze, spełniać oczekiwania użytkowników, wspierać ich indywidualne ścieżki rozwoju, a jednocześnie, jako biblioteka otwarta, tworzyć miejsce przyjazne w przestrzeni fizycznej oraz duchowej.

Ostatnie dziesięciolecie stanowiło zatem czas wpisywania się w przestrzeń miasta, zaznaczania i konstytuowania swojej obecności w sercu kampusu akademickiego, w katowickiej Strefie Kultury, tworzącym się wzdłuż bulwarów Rawy Miasteczku Nauki, czy na mapie Śląska. Był to czas budowania i umacniania własnej marki, opartej, wzorem koncepcji marki z pasją, na innowacyjności, kreatywności, świadomym i odważnym spoglądaniu w przyszłość, dbałości o jakość oferowanych usług oraz potencjale i zaangażowaniu zespołu pracowników
CINiB-y.

Ufam, że podjęte przez nas działania okazały się skuteczne i potrzebne, że czas spędzony w bibliotece był dla Państwa efektywny,
a jej zasoby i usługi, pomocne i atrakcyjne.

Dziękuję za Państwa obecność, za dotychczasową owocną współpracę, wszelkie sugestie, dzięki którym na bieżąco możemy aktualizować ofertę, odpowiadać na wyzwania, dbać o jakość świadczonych usług.

Życzę Państwu, aby rok jubileuszu był szczególny dla wszystkich użytkowników CINiB-y, by stał się przestrzenią dialogu, który pozwoli nam wspólnie zastanowić się nad miejscem i rolą biblioteki w przyszłości.

Serdecznie zapraszam do CINiB-y.

prof. dr hab. Dariusz Pawelec

Dyrektor Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej