Edukacja w CINiB-ie: warsztaty i wycieczki

Książnica dostępna jest nie tylko dla społeczności akademickiej, ale także dla mieszkańców regionu, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz  grup zorganizowanych. Znakomitą okazją do zapoznania się z biblioteką i jej funkcjonowaniem jest oferta wycieczek przygotowana przez pracowników Centrum. Mogą z niej skorzystać młodzi czytelnicy, uczniowie i nauczyciele, seniorzy, architekci, czy turyści zwiedzający Śląsk. Przewodnik oprowadza gości po gmachu biblioteki, omawiając historię budynku, ciekawostki, informacje statystyczne – w zależności od preferencji grupy. Odpowiada na wszelkie pytania, starając się przedstawić zwiedzającym istotę Centrum jako „biblioteki otwartej”. Zainteresowani mogą skorzystać również z oferty warsztatów, między innymi Sztuki szukania w labiryncie informacji i Bibliotecznego NAJ. Dzięki wprowadzeniu czytelników w świat informacji naukowej, źródeł elektronicznych, zbiorów specjalnych, zyskują oni kolejne kompetencje wspomagające ich naukę i proces edukacji. Do 2021 roku w CINiB-ie odbyło się xxx wycieczek i warsztatów.