Kultura w CINiB-ie: Centrum jako pasaż kultury

CINiBA to także swoisty pasaż kultury. Biblioteka angażuje się w wiele aktywności związanych z promocją sztuki, wydarzeń artystycznych i społecznych. Centrum dysponuje obszerną przestrzenią wystawienniczą w holu głównym, na którą składają się gabloty, ścianki do ekspozycji obrazów, plakatów i plansz, miejsce na aranżację materiałów typu roll-up, sztalug i innych systemów. Wystawy plenerowe można oglądać nieopodal gmachu, na placu od strony Rawy.  Do końca 2021 roku Centrum zorganizowało lub współorganizowało xxx wystaw, gościło również wiele ekspozycji zewnętrznych. Wiele z prezentowanych w CINiB-ie prac, na przykład Memy (Marta Frej), Gabberbochus Press (CINiBA), Torkat. 90 lat historii (Fundacja Dom Modernisty, CINiBA, Katowice), cieszyło się ogromną popularnością. Niektóre wystawy, jak Tyrmand. Wolność, kobiety, jazz (CINiBA, BUŚ), przedstawiono również w formie online w Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.