CINiBA: biblioteka otwarta!

Koncepcja biblioteki otwartej stanowiła przewodnią ideę nowej książnicy już na etapie jej projektowania. Dyrektor Centrum, prof. dr hab. Dariusz Pawelec, pisał o niej tak:

„Zatem biblioteka otwarta dla wszystkich. Bliska także idei „domu otwartego”, w którym gospodarze chętnie przyjmują gości, zapewniając im przy tym rozliczne atrakcje, domu, w którym kwitnie życie intelektualne i towarzyskie. Biblioteka pozostająca miejscem dla otwartych dyskusji i otwartych umysłów (…), „otwarta” jest także biblioteka dająca schronienie, biblioteka jako miejsce bezpieczne i przyjazne  w przestrzeni fizycznej oraz duchowej”.

Pawelec D. (ze wstępu): Biblioteka otwarta. Wczoraj i jutro Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2008.