Nauka w CINiB-ie: konferencje

Katowicka książnica, oprócz roli biblioteki, pełni funkcję centrum edukacji. W gmachu CINiB-y odbywa się wiele wydarzeń naukowych, takich jak konferencje o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim, seminaria, sympozja, zebrania organizacji akademickich, a także szkolenia czy warsztaty. Uczestnicy wydarzeń mają możliwość skorzystania z sal wyposażonych w sprzęt multimedialny, dzięki którym spotkania mogą być przeprowadzane w komfortowych warunkach. Od momentu otwarcia CINiB-y w 2012 roku odbyło się tutaj niemal 3 500 wydarzeń kulturalno-naukowych.