Nauka w CINiB-ie: zasoby biblioteki

Książnica gromadzi ponad 1,2 miliona egzemplarzy książek i czasopism. Ponad 400 tysięcy znajduje się w przestrzeni wolnego dostępu, pozostałe materiały umiejscowione są w magazynach bibliotecznych – aby skorzystać z tekstów, czytelnik uprzednio powinien złożyć zamówienie za pośrednictwem katalogu Integro. W gmachu Centrum do dyspozycji użytkowników są dwie czytelnie: ogólna i czasopism bieżących. Swobodnie uczyć się można w przestrzeni wolnego dostępu, gdzie mieszczą się wygodne stanowiska komputerowe, a także w specjalnie przystosowanych kabinach do pracy indywidualnej, zapewniających ciszę sprzyjającą skupieniu się podczas nauki.